Home | Nieuws

Medisch nieuws

801

Vanaf één oktober 2014, wordt Tivicay® (dolutegravir) in België terugbetaald.

Tivicay® is een nieuwe integrase inhibitor (INI) voor de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv-infectie) in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Volgens deze terugbetaling, kan Tivicay® zowel bij behandelingsnaive patiënten als bij switch patiënten ingezet worden en tevens is er een terugbetaling bij HIV patiënten met een resistentie aan een andere integrase inhibitor.

Bron : Staatsblad 10 september 2014. 

786

Sedert één september zijn de terugbetalingsvoorwaarden van Eviplera®  (rilpivirine/emtricitabine/ténofovir disoproxil fumarate) gewijzigd.

De wijziging houdt in dat de limitatie “nog niet eerder met antiretrovirale geneesmiddelen tegen dit virus behandelde” verdwijnt uit de vergoedingscriteria vanaf 1 september 2014.

784

(Antwerpen – 28/08/2014) Mensen die tegelijk geïnfecteerd zijn met het hiv-virus en de Leishmania-parasiet worden sneller ziek en zijn minder vatbaar voor geneesmiddelen. Dat komt doordat beide ziekteverwekkers elkaars werking ondersteunen en versterken. Het aantal VL-hiv-co-infecties neemt toe in meerdere laag- en middeninkomenslanden. Er is een sterke nood aan internationale samenwerking om kennis uit te wisselen, niet alleen op klinisch of biomedisch vlak, maar ook op het vlak van de volksgezondheid en andere sociale wetenschappen. Om deze internationale en transdisciplinaire samenwerking aan te moedigen, lanceert het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Neglected Tropical Diseases de Visceral Leishmaniasis-HIV Collection.

(ANTWERPEN/AMSTERDAM – 1 juli 2014) Hoe geef  je vorm aan je hoop, ambities en verwachtingen als je opgroeit in een omgeving waar hiv/aids hevig huishoudt? Ellen Blommaert ging voor haar doctoraatsonderzoek op zoek naar antwoorden in Winam, een landelijk gedeelte in West-Kenia waar hiv/aids vele slachtoffers maakt. Zij zag dat jongeren tussen 16 en 25 jaar er pragmatisch omgaan met seksuele risico’s, omdat seksualiteit een belangrijke rol speelt in de zoektocht naar een betere toekomst. Volgens Blommaert, die morgen (woensdag 2 juli red.) haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam verdedigt, is er een belangrijke rol weggelegd voor antropologen in preventieprojecten die beter aansluiten bij de verwachtingen van de jongeren.

691

Ellen Blommaert onderzocht de manier waarop jongeren tussen 16 en 25 jaar seksuele relaties aangaan, hoe ze de gezondheidsrisico's (al dan niet) vermijden die gepaard gaan met seks, en hoe ze het verband tussen seks, liefde en geld interpreteren. Toen Blommaert in 2005 aan haar veldwerk begon, waren antiretrovirale geneesmiddelen (ARV's) in Winam enkel verkrijgbaar tegen een heel hoge prijs. Van alle Keniaanse regio’s werd Nyanza Province, waar Winam deel van uitmaakt, het hardst getroffen door de hiv/aids-epidemie. Door de chronische armoede en de hoge mobiliteit in Winam verspreidde de ziekte zich snel en heel veel - en vaak heel jonge – mensen lieten het leven.

Een nieuwe Deense studie over het optreden van kanker bij mensen met hiv toont enkele opmerkelijke resultaten.

Deze studie vond een verhoogde kans op kanker bij mensen met hiv voor kankers die rechtstreeks te wijten zijn aan de gevolgen van roken en aan de gevolgen van virale infecties.

656

Longkanker, hoofdkanker en nekkanker komen tot 3 keer meer voor bij mensen met hiv. De oorzaak hiervan zou te wijten kunnen zijn aan de schade van het afweersysteem waardoor rokers met hiv vatbaarder zijn voor deze kankers.

Kanker als gevolg van virale infecties zouden tot 12 keer meer kunnen voorkomen bij mensen met hiv. Dit zijn dan vooral anale kanker tgv infectie met het Human Papilloma Virus ( HPV), Hodgkin Lymfoon & Kaposi’s Sarcoom tgv infectie met Herpes en Leverkanker tgv infectie met het Hepatitis C virus.

Bron: http://www.aidsmap.com/People-living-with-HIV-at-higher-risk-of-cancers-caused-by-smoking-or-viruses-but-not-all-cancers/page/2853305/

In landen met gemiddeld hoge inkomens is het de afgelopen twintig jaar amper gelukt om mensen met hiv eerder gediagnosticeerd en in zorg te krijgen. Dit concluderen Engelse en Amerikaanse onderzoekers in een grote internationale literatuurstudie die recent is gepubliceerd in Clinical Infectious Diseases. In een redactioneel commentaar op het artikel noemt de Nederlandse wetenschapper prof. Joep Lange dit een ‘onthutsend’ feit.

643

 

In hun onderzoek bekeken Lesko et al. 44 studies betreffende 169.000 voornamelijk Britse en Amerikaanse hiv-patiënten, over een periode van bijna twintig jaar. Gedurende die tijd steeg het gemiddelde CD4-cijfer bij diagnose mondjesmaat van 307 in 1992 naar 336 cellen/mm3 in 2011. Het aantal mensen dat laat of te laat in zorg kwam, dat wil zeggen met aids, nam in deze periode nauwelijks af.

CDC recommends pre-exposure prophylaxis for any non-monogamous gay man who has had condomless sex in the last six months

588

Gus Cairns

Published: 14 May 2014

The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) today released new guidelines recommending that pre-exposure prophylaxis (PrEP) should be considered for anyone HIV-negative who:

§  Is in an ongoing sexual relationship with a partner living with HIV.

§  Is a gay or bisexual man who has had sex without a condom or has been diagnosed with a sexually transmitted infection within the past six months, and is not in a mutually monogamous relationship with a partner who recently tested HIV negative.

§  Is a heterosexual man or woman who does not always use condoms when having sex with partners known to be at risk for HIV (for example, people who inject drugs or bisexual male partners of unknown HIV status), and is not in a mutually monogamous relationship with a partner who recently tested HIV negative.

§  Has, within the past six months, injected drugs and shared equipment or been in a treatment programme for injection drug use.

The US Food and Drug Administration (FDA) approved PrEP on 17 July 2012, but this only licensedTruvada (tenofovir plus emtricitabine) for use in HIV-negative people as a prevention measure; it did not make recommendations as to who should be considered for PrEP. 

Hiv en andere infectieziekten kunnen neurologische complicaties met zich meebrengen. In Amsterdam houdt neuroloog Peter Portegies sinds kort een nieuw spreekuur voor deze problematiek.

581

Peter Portegies is neuroloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en hoogleraar neurologie aan het AMC-UVA. Hij is geboren in 1956, werd neuroloog in 1986 en werkte van 1987-2003 in het AMC als neuroloog. Hij kreeg zijn leerstoel neurologie in 2008. Hij is al vanaf zijn AMC-periode bij hiv-geïnfecteerden betrokken. Vanaf de jaren 80 ging het vooral om aidsdementie (zoals het destijds heette), of hiv-gerelateerde dementie (zoals het nu wordt genoemd). Zonder passende medicatie bleek hiv ook vreselijke neurologische problemen op te kunnen leveren. Met de komst van de combinatietherapie kwam daar een einde aan en ook aan de opportunistische infecties die neurologische complicaties kunnen geven, zoals toxoplasmose en PML.

Het is voor iedereen verstandig om vitamines bij een tekort eventueel aan te vullen met vitaminepillen. Wat is er anders bij hiv-positieven?

566

Vitamines zijn stoffen die essentieel zijn voor het goed functioneren van het lichaam, bijvoorbeeld voor het functioneren van het immuunsysteem, de hersenen of de botstofwisseling. Het lichaam kan de meeste van die stoffen niet zelf aanmaken, maar moet ze binnen krijgen via het eten van voedsel of het gebruiken van supplementen. Zonlicht is een belangrijke bron van vitamine D.