Home | Nieuws

Medisch nieuws

NHS England has approved an £18.7 million investment in a new drug for the treatment of hepatitis C.

Around 500 patients with acute liver failure, and/or awaiting liver transplantation, are expected to benefit from the decision to fund Sofosbuvir.

532

The hepatitis C virus causes inflammation of the liver, affecting its ability to function. Whilst many sufferers naturally clear their infections within six months, others develop chronic hepatitis which is usually life-long without therapy.

Current estimates indicate that around 30% of people infected with chronic hepatitis C will develop cirrhosis of the liver which, in some cases, may prove fatal without a liver transplant.

The recommendation of NHS England’s Clinical Priorities Advisory Group (CPAG) means that whilst not yet NICE-approved, Sofosbuvir will be funded for those patients at significant risk of mortality or who require transplantation.

View NHS England’s policy statement on the funding of Sofosbuvir. The drug, which will be available as an oral formulation, will be used in combination with another antiviral agent.

531

Een kuur van twaalf weken met een combinatie van medicijnen kan mensen met hiv volledig genezen van  een genotype 1 hepatitis C infectie. Dit blijkt uit de resultaten van nieuw onderzoek naar de behandeling van hepatitis C als co-infectie, gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de European Association for the Study of the Liver in Londen. De behandeling bestond uit een dagelijkse combinatiepil van sofosbuvir en ledipasvir. Bij alle deelnemers van deze klinische studie* met een genotype 1 infectie, was het virus binnen twaalf weken uit het bloed verdwenen. Wereldwijd leven zo’n 170 miljoen mensen met hepatitis C. Van alle mensen met hiv, is vijftien procent gecoïnfecteerd met hepatitis C.


Tijdens de bijeenkomst in Londen werden meer baanbrekende onderzoeksresultaten gepresenteerd. Eerder meldden we al dat het snel gaat met de medische ontwikkelingen op het gebied van hepatitis C. De nieuwe medicijnen hebben minder bijwerkingen en zijn effectiever dan de huidige medicijnen. Ook gaat de behandelduur fors naar beneden. Een groot probleem blijft echter de marktprijs van de medicatie. Voor de meeste patiënten in de wereld is een kuur op dit moment nog verre van betaalbaar. 

528

ViiV Healthcare kondigt nieuwe initiatieven aan om toegang tot dolutegravir te verbeteren: licentie voor de Medicines Patent Pool

·        Spoedige samenwerking onderstreept de betrokkenheid van ViiV Healthcare om de toegang tot levensreddende hiv-geneesmiddelen voor kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden te vergroten

Indien hepatitis C-patiënten in België toegang krijgen tot de nieuwe revolutionaire medicijnen die recent op de markt zijn gekomen, zal het aantal nieuwe besmettingen met een derde afnemen en de mortaliteit met de helft dalen. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door Belgische leverspecialisten en academici, onder wie prof. dr. Dominique Vandijck van de UHasselt.

526

In België worden de revolutionaire geneesmiddelen tegen hepatitis C (nog) niet terugbetaald. “Indien dat wél zou gebeuren, betekent dit op termijn een besparing voor de gezondheidszorg van tientallen miljoenen euro's”, zegt professor Vandijck van de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal hepatitis C-gevallen tegen 2030 verdubbelen, aldus onderzoekers die verder nog berekenden dat het mogelijk is om de ziekte tegen 2030 uit te roeien.

 

523

Anu Osinusi, from the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, speaking at the International Liver Congress 2014. Photo by Liz Highleyman, hivandhepatitis.com.

Treatment for 12 weeks with a coformulation of sofosbuvir and ledipasvir led to sustained response for all HIV/HCV coinfected patients with genotype 1 hepatitis C followed for 12 weeks post-treatment, according to interim findings from the ERADICATE study presented  Thursday at the 49th EASL International Liver Congress in London.

Vroeg starten met antiretrovirale therapie heeft een langdurig positief effect op de individuele gezondheid van mensen met hiv. Dit wordt bevestigd door nieuwe onderzoeksresultaten, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Infectious Diseases. Eerder liet de studie al zien dat behandeling van mensen met hiv de kans op hiv-overdracht vermindert met 96%. De nieuwe resultaten tonen daarnaast aan dat door het vertragen van de ontwikkeling van aids ook andere gezondheidsklachten verminderen, zoals tuberculose en bacteriële infecties.
492

De studie werd uitgevoerd onder mensen met hiv die in een monogame relatie zitten met een hiv-negatieve partner. De studie vond plaats in acht landen, verdeeld over de continenten Zuid-Amerika, Afrika en Azië. De groep hiv-positieve mensen die al in een vroeg stadium werden behandeld met antiretrovirale therapie, bleek 36% minder kans te hebben op het ontwikkelen van aids. Daarnaast kwamen hiv-gerelateerde aandoeningen minder vaak voor en duurde het vaak langer voordat ze opspeelden. In veel van de landen waar het onderzoek werd uitgevoerd, vormen hiv-gerelateerde aandoeningen zoals tuberculose een groter probleem dan in Nederland. De positieve resultaten gelden dus in het bijzonder voor personen uit deze niet-westerse landen.
<--break->

Nieuwe anale infecties met humaan papillomavirus-stammen (HPV) die met kanker samenhangen komen bij hiv-positieve homoseksuele mannen veel voor. Dit blijkt uit een Amerikaanse studie gepubliceerd in de online editie van AIDS. Het onderzoek was opgezet om de incidentie (nieuwe infecties) van HPV vast te stellen en meespelende risicofactoren.

482

Voor hun studie volgden Hernandez et al. tenminste twee jaar lang een groep van 396 hiv-positieve mannen. Binnen dit cohort vonden ze een jaarlijkse incidentie van 13 procent met hoog-risico HPV-typen.

Tijdens de Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) dat van 3 tot 6 maart in Boston is gehouden, werden de voorlopig resultaten gepresenteerd van het PARTNER-onderzoek naar de kans op hiv-overdracht bij onbeschermde seks tussen hiv-positieve personen en hun hiv-negatieve partner. Deze resultaten genereerden aanzienlijke aandacht in de media. Mede naar aanleiding daarvan geven we in dit artikel een toelichting bij deze studie. Bovendien kunt u hier de vijftien minuten durende presentatie bekijken die tijdens het congres hierover is gegeven.

466
Patiënten die voor de behandeling van hun chronische ziekte in het ziekenhuis terecht kunnen, zullen het remgeld hiervoor niet langer terugtrekken. De zorg die ze daar krijgen, zal worden bestempeld als "ambulante zorg". Daar zal de ziekteverzekering niet langer in tussenbeide komen. Op die manier kan 10 miljoen euro worden bespaard.