Home | Blogs

Blog van Frankie

Simplistische condoomboodschappen, zoals het condoom als panacee voor alles, stigmatiseren mensen met hiv en kunnen averechts werken. Mensen van wie bekend is dat ze hiv hebben zijn niet de belangrijke verspreiders van het virus. Dat besef vraagt om een subtielere boodschap en om het anders stellen van de prioriteiten bij hivpreventie.

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen vrijen - om de meest uiteenlopende redenen - niet altijd veilig.  Dat is dom, dat is gevaarlijk, maar het is de realiteit. En die is ondanks jaren van campagnes voor veilig vrijen niet veranderd. En die zal ook niet veranderen. Seksuele praktijken zijn niet enkel gebaseerd op rationele risicoafwegingen. Belangrijk is dat je omgaat met die realiteit. De waarheid durft te zeggen. Door om te gaan met feiten in plaats an met stereotiepe achterhaalde beelden.

Seksuele praktijken zijn niet gebaseerd op rationele risicoafwegingen, maar door de dynamiek omtrent intimiteit, stigma, gender en reproductieve wensen.

Beslissingen over seksuele (risico)praktijken zijn niet zozeer door officiële preventie boodschappen beïnvloed maar door emoties en prioriteiten binnen een relatie. 

De toename van de diagnoses bij MSM (Mannen die Seks hebben met Mannen) sinds 2000 wordt vastgesteld in alle leeftijdsgroepen, ook bij de jongste (15-24 jaar). In 2012 werd 61% van de diagnoses gesteld bij MSM van 25 tot 44 jaar. (Figuur 6-pagina 28)

In 2012 bleef de screening van hiv stijgen : er werden 64 screeningstesten voor hiv per 1.000 inwoners gerealiseerd.  Dit komt overeen met een stijging van het aantal testen met 3,5% ten opzichte van 2011 en met 8% ten opzichte van 2010. Er werden dus 64.000 screeningstesten gedaan per 1 miljoen inwoners ttz 704.000 tests op een bevolking van 11.000.000 inwoners grosso modo. Een stijging van 3,5% zijnde 24.600 extra tests.

In 2012 werden 1227 nieuwe gediagnosticeerde gevallen van hiv-infecties vastgesteld in België, wat overeenkomt met 112 gevallen per miljoen inwoners, of met een gemiddeld 3,4 gediagnosticeerde gevallen per dag.  In het jaar 2012 werd het hoogste aantal nieuwe gevallen geregistreerd.  Het Europees gemiddelde ligt ruim de helft lager, nl. op 5,7 hiv-infecties per 100.000 inwoners of 57 hiv-infecties per miljoen.

In 2012 bleef de screening van hiv stijgen : er werden 64 screeningstesten voor hiv per 1.000 inwoners gerealiseerd.  Dit komt overeen met een stijging van het aantal testen met 3,5% ten opzichte van 2011 en met 8% ten opzichte van 2010.  Er werden dus 64.000 screeningstesten gedaan per 1 miljoen inwoners ttz 704.000 tests op een bevolking van 11.000.000 inwoners grosso modo. Een forse stijging van 3,5% zijnde 24.600 extra tests.

De Hiv Vereniging België vzw werd vorig jaar opgericht vanuit een dringende nood in de samenleving, namelijk het geven van een actueel gezicht aan hiv en mensen die leven met hiv in België en het verspreiden van de nieuwe, op feiten gebaseerde wetenschap met betrekking tot hiv anno 2013 in België.

Ik heb al zes jaar een virus waarvoor velen als de dood zijn : hiv.  Ik leef er kerngezond mee.  De ziekte zelf is dus voor mij het probleem niet, maar de reacties erop wél.  Hoe komt het dat hiv in de beeldvorming veel ernstiger is dan in realiteit ?

 

Het uitgebreide gesprek van mijn eerste keer zindert nog na.  Het gaf me veel stof tot nadenken.  Ook al geef je het niet toe aan jezelf, je kijk op relaties, op sex, op alles trouwens is anders na een hiv-diagnose.  Dat is me nu wel duidelijk geworden.  Niet alleen de diagnose is een klap om te verwerken.  Alles wat ernaast komt is des te ingrijpender.  Stigma, discriminatie, uitsluiting, morele verantwoordelijkheid, hiv cafés, pratgroepen,...  Is dat nu echt mijn leven ?  Dat kan toch niet ?  Ik sta met mijn beide voeten op de grond en heb al véél moeten incassere in mijn leven maar die veranderde kijk op de maatschappij, op de wereld is toch wel heel raar.  Dat, en nog véél meer bespreek ik met Tom Platteau.  Uiteindelijk blijkt dat ik me vastpin op een aantal zaken die geen zin hebben. Waarom zou ik me moeten beperken in het aangaan van relaties ?  Nee, ik ga niet naar hiv-cafés.  Ik laat me door niemand wegstoppen en ja, ik kan nog perfect een relatie opbouwen met iemand die NIET positief is.  Ik stel mijn huidige 'relaties' in vraag.  Is dit wat ik nodig heb ?  Is dit wat me gelukkig maakt ?  Dat alles bespreek ik met Tom Platteau.  En, hij begrijpt precies wat ik bedoel....

Maandag ging ik naar het ITG in het kader van 'Eurosupport'.  Ik wist niet wat ik er moest van verwachten.  Weeral een les in safe sex, dacht ik.  Toch niet.  We begonnen met een vragenlijst, kwestie van te weten welk vlees je in de kuip hebt.  Dat gaf reeds een goed beeld en een eerste aanknopingspunt voor een boeiend gesprek.  Daarna, na de informatie uit het gesprek selecteerden we één van de filmpjes uit een hele reeks.  Verdomd, wat was dat een herkenbare situatie.  En ja, het maakt het nadien veel makkelijker om over ' moeilijke ' situaties te praten.  Hoe reageer jij, is er een andere invalshoek,.... Het viel me beter mee dan ik had verwacht, het zette me aan tot nadenken.  Volgende week maandag een vervolgafspraak.  Ik zie ernaar uit.  Doen, zou ik zeggen...