Home | Blogs

Blog van Frankie

675

De afgelopen 10 jaar werd de Gay specificiteit van de hiv-epidemie geminimaliseerd om deze bevolkingsgroep niet te stigmatiseren. Toch mogen we niet hypocriet zijn. Vandaag wordt elke homo op de één of andere manier geconfronteerd met hiv !

De preventieve acties zijn absoluut ontoereikend om de nieuwe realiteit waarin homoseksuele mannen vandaag seksueel actief zijn het hoofd te bieden.

Zelfs de meest elementaire kennis over hiv ontbreekt.

Wat is niet veranderd!

De strijd tegen hiv is nog steeds en bijna uitsluitend in handen van mensen, activisten, verzorgers,… meestal oudere mensen van wie hun persoonlijke verhaal terug te brengen is naar de beginperiode van de aidsepidemie. De opvolging van deze generatie werd niet georganiseerd, en als er al jongeren werden betrokken werden ze verstikt door de legitimiteit van de veteranen.

Deze oudere generatie is absoluut niet in staat te begrijpen wat hiv betekend voor iemand die seksueel actief werd na de periode van de invoering van de relatief eenvoudige medicatie.  Ze verwijten de jongere generatie de impact van de ziekte en de gevolgen ervan niet correct te benaderen maar ze zijn zelf niet in staat de ziekte op een correcte manier uit te leggen zonder te verwijzen naar de donkere jaren. De conclusie die we kunnen maken over de jongere generatie is dat ze elk contact met de ziekte door de jaren heen is verloren tot het punt dat ze ook niet in staat zijn de hedendaagse betekenis van hiv en leven met hiv te begrijpen.

In toenemende mate volgen ze de strategie ‘Don’t Ask Don’t Tell’, een strategie gebaseerd op uitsluiting. “Niet vragen niet vertellen” blijft de belangrijkste slogan, net zoals het Amerikaanse leger destijds.

676

Het valt me op dat er erg veel over hiv en aids gepraat wordt, maar zelden op een rationele, op feiten gebaseerde wijze. Heel veel emotionele, achterhaalde sloganeske uitspraken, maar geen echte informatie gebaseerd op nieuwe medische inzichten of ervaringen van patiënten. Gebrek aan kennis is de grootste boosdoener. Dat geldt zowel voor mensen binnen de doelgroepen die het meest risico lopen op een infectie, als voor de rest van de maatschappij.

Mensen denken nu wellicht dat het risico kleiner is, om te beginnen opdat ze de materie niet kennen. Het is ongelooflijk hoe sterk de kennis in verband met hiv en aids afneemt.

Mensen die leven met hiv zijn geen slachtoffers, maar positieve mensen die leven met een chronische aandoening. Er bestaat een groot contrast tussen de vooroordelen en de feiten. Het stigma komt niet overeen met de werkelijkheid.

Vandaag is hiv een goed behandelbare chronische aandoening met relatief eenvoudige medicatie-inname en met veel minder bijwerkingen. Medicatie is de laatste jaren sterk vereenvoudigd, gemakkelijker inneembaar, dikwijls beperkt tot soms één pil per dag. De levensverwachting van een hiv-patiënt is zo goed als identiek aan die van iemand zonder hiv.

Hiv krijg je in onze maatschappij bijna altijd omdat je seks zonder condoom hebt gehad met een partner die geïnfecteerd was. Dit gebeurt meestal in de beslotenheid van de slaapkamer na een nachtje stappen, na bezoek aan de gay-pride, na een date via Grindr, Bullchat,… en dat gebeurt ook bij seks zonder condoom in sauna’s en in darkrooms.

Gebruik je wel een condoom, dan is het risico op overdracht nagenoeg onbestaand. Zo eenvoudig als het is om deze simpele preventiemaatregel neer te schrijven, zo moeilijk is het om hem om te zetten in de praktijk. Dat bewijzen de cijfers, elk jaar opnieuw.

Volgens de woordvoerder van ‘Wel Jong Niet Hetero’ – Michiel Vanackere - is het advies van de WHO om preventief hiv-remmers te nemen enkel nodig voor ‘bepaalde risicogroepen’ binnen de homogemeenschap.

Ik vraag me af welke ‘bepaalde risicogroepen’ dit dan wel zijn.   En, tot welke risicogroep behoor ikzelf ?

In de afgelopen twee jaar heb ik als voorzitter van de Hiv Vereniging België vzw enkele honderden homomannen gesproken die recent of minder recent een hiv-diagnose hebben gekregen en nu allen leven met hiv.

 

De jongste was 17 jaar en de oudste was 72 jaar.  Sommigen waren nog schoolgaand, anderen studeerden aan de universiteit, anderen werken als werknemer, bediende of hebben een zelfstandig beroep. Nog anderen waren reeds gepensioneerd. Deze groep van mannen varieert qua uiterlijk, leeftijd, levensstijl, leefomgeving, opleiding, beroep,… . Sommigen hebben een prille relatie, anderen zijn single, anderen hebben een jarenlange vaste relatie.

Simplistische condoomboodschappen, zoals het condoom als panacee voor alles, stigmatiseren mensen met hiv en kunnen averechts werken. Mensen van wie bekend is dat ze hiv hebben zijn niet de belangrijke verspreiders van het virus. Dat besef vraagt om een subtielere boodschap en om het anders stellen van de prioriteiten bij hivpreventie.

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen vrijen - om de meest uiteenlopende redenen - niet altijd veilig.  Dat is dom, dat is gevaarlijk, maar het is de realiteit. En die is ondanks jaren van campagnes voor veilig vrijen niet veranderd. En die zal ook niet veranderen. Seksuele praktijken zijn niet enkel gebaseerd op rationele risicoafwegingen. Belangrijk is dat je omgaat met die realiteit. De waarheid durft te zeggen. Door om te gaan met feiten in plaats an met stereotiepe achterhaalde beelden.

Seksuele praktijken zijn niet gebaseerd op rationele risicoafwegingen, maar door de dynamiek omtrent intimiteit, stigma, gender en reproductieve wensen.

Beslissingen over seksuele (risico)praktijken zijn niet zozeer door officiële preventie boodschappen beïnvloed maar door emoties en prioriteiten binnen een relatie. 

De toename van de diagnoses bij MSM (Mannen die Seks hebben met Mannen) sinds 2000 wordt vastgesteld in alle leeftijdsgroepen, ook bij de jongste (15-24 jaar). In 2012 werd 61% van de diagnoses gesteld bij MSM van 25 tot 44 jaar. (Figuur 6-pagina 28)

In 2012 bleef de screening van hiv stijgen : er werden 64 screeningstesten voor hiv per 1.000 inwoners gerealiseerd.  Dit komt overeen met een stijging van het aantal testen met 3,5% ten opzichte van 2011 en met 8% ten opzichte van 2010. Er werden dus 64.000 screeningstesten gedaan per 1 miljoen inwoners ttz 704.000 tests op een bevolking van 11.000.000 inwoners grosso modo. Een stijging van 3,5% zijnde 24.600 extra tests.

In 2012 werden 1227 nieuwe gediagnosticeerde gevallen van hiv-infecties vastgesteld in België, wat overeenkomt met 112 gevallen per miljoen inwoners, of met een gemiddeld 3,4 gediagnosticeerde gevallen per dag.  In het jaar 2012 werd het hoogste aantal nieuwe gevallen geregistreerd.  Het Europees gemiddelde ligt ruim de helft lager, nl. op 5,7 hiv-infecties per 100.000 inwoners of 57 hiv-infecties per miljoen.

In 2012 bleef de screening van hiv stijgen : er werden 64 screeningstesten voor hiv per 1.000 inwoners gerealiseerd.  Dit komt overeen met een stijging van het aantal testen met 3,5% ten opzichte van 2011 en met 8% ten opzichte van 2010.  Er werden dus 64.000 screeningstesten gedaan per 1 miljoen inwoners ttz 704.000 tests op een bevolking van 11.000.000 inwoners grosso modo. Een forse stijging van 3,5% zijnde 24.600 extra tests.

De Hiv Vereniging België vzw werd vorig jaar opgericht vanuit een dringende nood in de samenleving, namelijk het geven van een actueel gezicht aan hiv en mensen die leven met hiv in België en het verspreiden van de nieuwe, op feiten gebaseerde wetenschap met betrekking tot hiv anno 2013 in België.